GroupWise webový mail útvarů ČZU

[FAPPZ] FAPPZ
[FLD] FLD
[FŽP] FŽP
[FTZ] FTZ
[IVP] IVP
[Kostelec] Kostelec
[OIKT] OIKT
[PEF] PEF
[REKTORÁT] REKTORÁT
[TF] TF

K přihlášení do pošty používejte heslo do sítě Novell, tj. stejné jako např. do Intranetu ČZU

[Zalozni WebAccess] Zalozni WebAccess